• Huvudsponsorer

Fredag Fre 20 September Sep
Lördag Lör 21 September Sep
Tisdag Tis 24 September Sep
Lördag Lör 28 September Sep
Söndag Sön 29 September Sep
Torsdag Tor 3 Oktober Okt
Fredag Fre 4 Oktober Okt
Lördag Lör 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 10 Oktober Okt
Fredag Fre 11 Oktober Okt
Lördag Lör 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 17 Oktober Okt
Lördag Lör 19 Oktober Okt
Söndag Sön 20 Oktober Okt
Onsdag Ons 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 24 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt
Torsdag Tor 31 Oktober Okt
Lördag Lör 2 November Nov
Torsdag Tor 14 November Nov
Fredag Fre 15 November Nov
Lördag Lör 16 November Nov

Leksands IF – en frisk och välmående 100-åring

24 juni 2019 13:00
Föreningen

Den 26 juni har Leksands IF med dotterbolag årsstämmor i Tegera Arena där året som gått kommer att summeras i såväl ord som i finansiell status. För föregående räkenskapsår redovisar koncernen en förlust, men det egna kapitalet står sig fortsatt starkt.


Leksands IF - 100-åringen har nu 10 000 medlemmar, representationslag i högsta serierna SHL och SDHL, en framgångsrik juniorverksamhet samt ekonomin i balans oavsett division, vilket förverkligar den vision som klubben satte för några år sedan. Ekonomi i balans innebär idag ett eget kapital på ca 21,5 miljoner kronor vilket är dubbelt så mycket som högsta kravet kommer att vara i SHL år 2022 enligt de aktuella licensreglerna. Ett starkt eget kapital utgör en buffert och möjliggör variationer i resultat mellan olika säsonger för att hantera olika händelser.
För säsongen 18/19 är resultatet för den operativa verksamheten minus cirka en miljon kronor, vilket är i nivå med årets budget. Utöver det så belastas resultatet av kostnader med engångskaraktär, kostnader kopplade till avancemanget till SHL samt en del bokföringstekniska kostnader och summeras till minus 6,9 miljoner kronor.

-Den ekonomiska prognosen för kommande säsong är god, då intäkterna kommer att öka genom högre centrala intäkter, utbildningsersättning från NHL, starkt stöd från sponsorer och supporters. Den ekonomiska prognosen sammanräknat med genomförda åtgärder i samband med bokslutet för 18/19 kommer ha en positiv påverkan på framtidens resultat och 100-åring står starkt ekonomiskt rustad för framtiden, säger Andreas Hedbom, VD Leksands IF.

Den 26 juni har Leksands IF med dotterbolag årsstämmor i Tegera Arena. Året som gått kommer att summeras i såväl ord som i finansiell status.

Halv Ett med Leksands IF 24 juni där Andreas Hedbom gästar och pratar om resultatet: