Vår värdegrund

Leksands IF har en fantastisk elitverksamhet och även en mycket stark och bred ungdomsverksamhet, med start hos de allra yngsta tjejerna och killarna. I Leksands IF kan du spela ishockey fram till du tar studenten, då föreningen valt linjen med både ett nationellt intag på gymnasiet, men även ett lokalt. I Leksands IF ska båda möjligheterna finnas.  

LOCKER ROOM TALK    Utöver den idrottsliga verksamhet som vi bedriver är det viktigt för Leksands IF att som förening ta ansvar i samhället. För att klara av det krävs en bra kärnverksamhet. Kärnverksamheten är en trygg och utvecklande föreningsmiljö för våra ungdomar och en hög sportslig nivå för våra representationslag.  

På ungdomssidan jobbar vi bland annat med Locker Room Talk som handlar om hur våra barn och ungdomar pratar med och behandlar varandra. För oss handlar det om att skapa schyssta attityder och jämställdhet. Vi ser i idrottsvärlden i stort att ämnet aldrig har varit viktigare och därför vill vi som förening fortsätta att jobba hårt med de här bitarna.

ETIK OCH MORAL – RESPEKT OCH GLÄDJE    För att säkerställa föreningens målsättningar när det gäller gemenskap, trygghet och respekt skall tränare/ledare alltid vara med i omklädningsrummet vid varje samling. På detta sätt kan vi alltid fånga upp det som händer och alltid vara nära spelarna och skapa trygghet för alla, rätt ljudnivå, rätt samtalsklimat, rätt språkbruk, m.m. Beröm och positiv feedback Att få bli sedd, vara behövd, få känna att man duger och vara trygg är grundläggande mänskliga behov. Spelare i föreningen skall ges löpande feedback på isen, vid träningar, i teorisammanhang, i omklädningsrummet och vid specifika utvecklingssamtal.

Uppförandekod

Leksands IF:s ungdomsverksamhet skall vara bred så att så många barn och ungdomar som möjligt är aktiva i föreningen. Föreningens verksamhet skall hålla hög kvalitet när det gäller hur vi skapar gemenskap och trygghet så att verksamheten blir rolig och givande för alla. Leksands IF skall ständigt arbeta med etik- och moralfrågor för att samtliga aktiva skall vara goda kamrater och goda förebilder på isen och i samhället. 

Föreningen skall bedriva ett aktivt rekryteringsarbete så att fler barn provar på ishockey och fortsätter i Leksands IF. Föreningen skall även hålla hög kvalitet i hur vi lär ut hockeykunskaper så att det är möjligt att satsa mot elit för de som vill och kan, men lika självklart är att det finns andra alternativ.  
Leksands IF har ett stolt arv att förvalta och skall genom ett aktivt arbete behålla den hockeykultur som byggts upp genom åren i Leksand. Alla föreningens medlemmar runt om i landet skall känna en stark tillhörighet och stolthet i att var medlemmar i Leksands IF.
Föreningen skall ha en långsiktig strategi och genom att följa en genomtänkt handlingsplan som bygger på nulägesanalyser och ständig vilja till förbättring kan föreningen lägga grunden för en verksamhet med hög kvalitet. Föreningen skall vara ett föredöme i hur vi arbetar med ungdomar och med sin verksamhet vara en viktig del i bygdens fritids- och idrottsliv.     

Stjärnlaget