Styrelser

LEKSANDS IF ISHOCKEY AB
Kontakt: Åke Norström 070-336 30 14 eller [email protected]


Ordförande
Åke Norström


Ledamot
Anders Ahlgren

Ledamot
Per-Ragnar Bergkvist

Ledamot
Mats Fogelström

Ledamot
Mats Jansson


Ledamot
Tomas Olofsson


Ledamot
Kajsa Rosén

 

 

Suppleant
Andreas Hedbom


Suppleant
Mats Årjes
   


VALBEREDNING Leksands IF Ishockey AB


Ordförande
Mirja Herrdin

Sven-Åke Östberg

Håkan Östlund


LEKSANDS IF ISHOCKEY IDEELL FÖRENING 
Kontakt: Andreas Hedbom, 070-829 66 78

Ordförande: Andreas Hedbom

Ledamöter
Kajsa Rosén  
Emil Nilsén  
Peter Berg  
Anders Lindell  
Mats Nygårds  
Ulrika Gärdsback  

Suppleanter
Per-Ragnar Bergkvist  
Cattis Karlsson

VALBEREDNING LEKSANDS IF ISHOCKEY IDEELL FÖRENING 
Mirja Herrdin (ordförande)
Sakarias Winberg
Anders Jansson