• Huvudsponsorer

LIF korttidspermitterar spelare och personal

30 mars 2020 14:30
Leksands IF

Under de oroliga tiderna till följd av coronaviruset och dess spridning kommer alla spelare samt tillsvidareanställda i Leksands IF att korttidspermitteras.
-I dessa tider måste vi ta ansvar för Leksands IFs fortsatta välmående även på längre sikt, säger VD Andreas Hedbom.


Som bekant tvingades Svenska Ishockeyförbundet ställa in allt spel inom svensk ishockey i mitten av mars. Detta påverkar naturligtvis även Leksands IF då det planerade direktkvalet till SHL utgick och minst två hemmamatcher uteblev.

Även ur ett bredare och mer långsiktigt perspektiv är det osäkra ekonomiska tider som väntar för hela näringslivet och samhället, och idrottsföreningar är självfallet inte undantagna.
-Vi jobbar just nu efter tre olika budgetar baserade på olika scenarion. Man kan säga att det dels är en helt vanlig budget, en där vi beräknat på värsta tänkbara scenario för oss med senarelagd säsongsstart och stora konsekvenser i samhället i stort, samt en budget som ligger någonstans däremellan, säger Leksands IFs VD Andreas Hedbom.

Korttidspermittering införs

En del i förberedelserna för att det kan bli tuffa tider framöver är att tillsvidareanställda inom Leksands IF kommer att korttidspermitteras. Detta gäller såväl kontorspersonal som spelare och ledare som är tillsvidareanställda i föreningen. Korttidspermitteringen är planerad att pågå till slutet av juni och innebär att all berörd personal jobbar 40% av den normala arbetstiden, men samtidigt får ut 92,5% av sin ordinarie lön.
-I dessa tider måste vi ta ansvar för Leksands IFs fortsatta välmående även på längre sikt. Det är omöjligt att förutspå hur framtiden ser ut varken en månad eller ett år framåt i tiden. Jag tror att alla är införstådda med att vi som förening måste göra vad vi kan för att vara förberedda för olika scenarion, säger Andreas Hedbom.

Här kan du läsa mer om korttidspermitteringar på regeringen.se

Arbetet fortgår

Förkortningen av de anställdas arbetstid påverkar givetvis kapaciteten generellt, och arbetet med att prioritera och schemalägga arbetsuppgifterna är redan igång inom föreningen. Vi är även inne i en tid då såväl ledarstaber som spelartrupper för föreningens olika lag ska sättas. Detta är ett arbete som kommer att fortgå, om än med viss försiktighet.
-För oss gäller det nu att prioritera och se till så att vi jobbar så effektivt som möjligt. När det kommer till rekrytering av spelare och ledare är det pusselbitar som är kritiska för hela vår verksamhet. Vi följer det ekonomiska läget löpande och arbetet inom hela föreningen fortsätter givetvis målmedvedet, om än med respekt för vår omvärld och vår situation i densamma, säger Andreas Hedbom.