Uppdatering Tobias Forsberg - 8 januari

8 januari 2019 20:20
Nyhet

Ny uppdatering gällande Tobias Forsberg genom hans agent Michael Reander.


Tobias och hans familj vill med detta uppdaterade meddelande återigen rikta ett stort varmt tack till er alla som på olika sätt skickat hälsningar och lyckönskningar. Tack också för att ni alla visat respekt så att all kraft kan läggas på återhämtning efter operationen.

Då skadan som tidigare nämnts är allvarlig så kommer den närmaste framtiden handla om rehab och återhämtning. Det är fortfarande för tidigt att bedöma omfattningen av skadan. Som tidigare nämnts så får Tobias den bästa stöttning han kan få av sina närmaste och personalen på Akademiska sjukhuset för sin väg tillbaka. Tobias kommer inte att spela något mer under denna säsong. Mer information kommer längre fram. Tills dess kommer inga ytterligare kommentarer att ges.
Michael Reander, 4 sports