• Huvudsponsorer

Onsdag Ons 6 Mars Mar
Fredag Fre 8 Mars Mar
Tisdag Tis 12 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lördag Lör 16 Mars Mar
Måndag Mån 18 Mars Mar
Onsdag Ons 20 Mars Mar
Fredag Fre 22 Mars Mar
Söndag Sön 24 Mars Mar
Torsdag Tor 28 Mars Mar
Lördag Lör 30 Mars Mar
Måndag Mån 1 April Apr
Onsdag Ons 3 April Apr
Fredag Fre 5 April Apr
Lördag Lör 14 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Lördag Lör 21 September Sep
Tisdag Tis 24 September Sep
Lördag Lör 28 September Sep
Torsdag Tor 3 Oktober Okt
Lördag Lör 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 10 Oktober Okt
Lördag Lör 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 17 Oktober Okt
Lördag Lör 19 Oktober Okt
Torsdag Tor 24 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt

Valberedningen tillsatt

25 april 2016 01:00

I lördags hölls den andra extra årsstämman under detta verksamhetsåret. Detta för att tillsätta den valberedning som ska ta fram förslaget på hur den ideella föreningens styrelse ska se ut den kommande säsongen.


Ett tjugotal närvarande godkände enhälligt det förslag som lagts och valberedningen ser ut på följande sätt:

Mirja Herrdin - ordförande, vald på tre år.
Mirja är sedan 2012 vd för Södra Dalarnas Sparbank och kom då närmast från tjänsten som informationsdirektör för en börsnoterad norsk finanskoncern. Dessförinnan har hon haft ledande befattningar inom kapitalförvaltning och media. Mirja är styrelseordförande i Indecap Fonder AB, därutöver är hon styrelseledamot i Indecap Holding AB, SPK AB och Svealands Risk & Compliance AB samt i ett par mindre familjeföretag. Mirja har ett mycket starkt engagemang för Leksands IF.

Valberedningens ledamöter
Sakarias Winberg - vald på två år.
Sakarias Winberg, 37 år bosatt med sin bättre hälft och två tonårsbarn i Tasbäck, Siljansnäs, Leksand. 2006-2015 heltidspolitiker på lokal, regional och nationell nivå med bl.a. ansvar för utbildningsfrågor. Idag egen företagare som bl.a. driver en fristående förskola. Ordförande för Leksand Baseball- och Softballklubb, S95 (Leksand Superstars bolag), PMU Secondhand samt Pingstförsamlingen i Leksand.

Anders Jansson - vald på ett år.
Anders verkar idag som vd för det Leksandsbaserade förtaget SpiralTrans. Bor i Leksand med starkt förankring i bygden och har under många år varit verksam i Leksands IF på olika sätt.