Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec
Tisdag Tis 14 December Dec
Söndag Sön 26 December Dec
Tisdag Tis 28 December Dec
Torsdag Tor 30 December Dec
Onsdag Ons 5 Januari Jan
Lördag Lör 8 Januari Jan
Lördag Lör 15 Januari Jan
Söndag Sön 16 Januari Jan
Tisdag Tis 18 Januari Jan
Onsdag Ons 19 Januari Jan
Torsdag Tor 20 Januari Jan
Idag 21 Januari Jan
Lördag Lör 22 Januari Jan
Tisdag Tis 25 Januari Jan
Torsdag Tor 27 Januari Jan
Lördag Lör 29 Januari Jan
Söndag Sön 30 Januari Jan
Tisdag Tis 1 Februari Feb
Lördag Lör 5 Februari Feb
Torsdag Tor 17 Februari Feb
Lördag Lör 19 Februari Feb
Söndag Sön 20 Februari Feb
Tisdag Tis 22 Februari Feb
Onsdag Ons 23 Februari Feb
Torsdag Tor 24 Februari Feb

Valberedningen tillsatt

25 april 2016 01:00

I lördags hölls den andra extra årsstämman under detta verksamhetsåret. Detta för att tillsätta den valberedning som ska ta fram förslaget på hur den ideella föreningens styrelse ska se ut den kommande säsongen.


Ett tjugotal närvarande godkände enhälligt det förslag som lagts och valberedningen ser ut på följande sätt:

Mirja Herrdin - ordförande, vald på tre år.
Mirja är sedan 2012 vd för Södra Dalarnas Sparbank och kom då närmast från tjänsten som informationsdirektör för en börsnoterad norsk finanskoncern. Dessförinnan har hon haft ledande befattningar inom kapitalförvaltning och media. Mirja är styrelseordförande i Indecap Fonder AB, därutöver är hon styrelseledamot i Indecap Holding AB, SPK AB och Svealands Risk & Compliance AB samt i ett par mindre familjeföretag. Mirja har ett mycket starkt engagemang för Leksands IF.

Valberedningens ledamöter
Sakarias Winberg - vald på två år.
Sakarias Winberg, 37 år bosatt med sin bättre hälft och två tonårsbarn i Tasbäck, Siljansnäs, Leksand. 2006-2015 heltidspolitiker på lokal, regional och nationell nivå med bl.a. ansvar för utbildningsfrågor. Idag egen företagare som bl.a. driver en fristående förskola. Ordförande för Leksand Baseball- och Softballklubb, S95 (Leksand Superstars bolag), PMU Secondhand samt Pingstförsamlingen i Leksand.

Anders Jansson - vald på ett år.
Anders verkar idag som vd för det Leksandsbaserade förtaget SpiralTrans. Bor i Leksand med starkt förankring i bygden och har under många år varit verksam i Leksands IF på olika sätt.