• Huvudsponsorer

Lördag Lör 24 Oktober Okt
Söndag Sön 25 Oktober Okt
Tisdag Tis 27 Oktober Okt
Lördag Lör 31 Oktober Okt
Söndag Sön 1 November Nov
Tisdag Tis 10 November Nov
Torsdag Tor 12 November Nov
Lördag Lör 14 November Nov
Söndag Sön 15 November Nov
Måndag Mån 16 November Nov
Torsdag Tor 19 November Nov
Lördag Lör 21 November Nov
Söndag Sön 22 November Nov
Onsdag Ons 25 November Nov
Lördag Lör 28 November Nov
Tisdag Tis 1 December Dec
Torsdag Tor 3 December Dec
Lördag Lör 5 December Dec
Söndag Sön 6 December Dec
Torsdag Tor 10 December Dec
Lördag Lör 12 December Dec
Söndag Sön 13 December Dec
Tisdag Tis 15 December Dec
Lördag Lör 26 December Dec
Söndag Sön 27 December Dec

Valberedningen tillsatt

25 april 2016 01:00

I lördags hölls den andra extra årsstämman under detta verksamhetsåret. Detta för att tillsätta den valberedning som ska ta fram förslaget på hur den ideella föreningens styrelse ska se ut den kommande säsongen.


Ett tjugotal närvarande godkände enhälligt det förslag som lagts och valberedningen ser ut på följande sätt:

Mirja Herrdin - ordförande, vald på tre år.
Mirja är sedan 2012 vd för Södra Dalarnas Sparbank och kom då närmast från tjänsten som informationsdirektör för en börsnoterad norsk finanskoncern. Dessförinnan har hon haft ledande befattningar inom kapitalförvaltning och media. Mirja är styrelseordförande i Indecap Fonder AB, därutöver är hon styrelseledamot i Indecap Holding AB, SPK AB och Svealands Risk & Compliance AB samt i ett par mindre familjeföretag. Mirja har ett mycket starkt engagemang för Leksands IF.

Valberedningens ledamöter
Sakarias Winberg - vald på två år.
Sakarias Winberg, 37 år bosatt med sin bättre hälft och två tonårsbarn i Tasbäck, Siljansnäs, Leksand. 2006-2015 heltidspolitiker på lokal, regional och nationell nivå med bl.a. ansvar för utbildningsfrågor. Idag egen företagare som bl.a. driver en fristående förskola. Ordförande för Leksand Baseball- och Softballklubb, S95 (Leksand Superstars bolag), PMU Secondhand samt Pingstförsamlingen i Leksand.

Anders Jansson - vald på ett år.
Anders verkar idag som vd för det Leksandsbaserade förtaget SpiralTrans. Bor i Leksand med starkt förankring i bygden och har under många år varit verksam i Leksands IF på olika sätt.