Söndag Sön 11 April Apr
Måndag Mån 12 April Apr
Onsdag Ons 14 April Apr
Torsdag Tor 15 April Apr
Fredag Fre 27 Augusti Aug
Söndag Sön 29 Augusti Aug
Torsdag Tor 2 September Sep
Lördag Lör 4 September Sep
Lördag Lör 11 September Sep
Söndag Sön 12 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Idag 19 September Sep
Torsdag Tor 23 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Söndag Sön 26 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Tisdag Tis 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Söndag Sön 10 Oktober Okt
Tisdag Tis 12 Oktober Okt

Inkomna motioner till årsmötet

27 juli 2021 16:00
Leksands IF

Med anledning av att föreningsstyrelsens svar på inkomna motioner till årsmötet 21-07-29 har föranlett fler frågor vill vi i styrelsen bemöta detta och förtydliga hur vi tänker.


Med anledning av att föreningsstyrelsens svar på inkomna motioner till årsmötet 21-07-29 har föranlett fler frågor vill vi i styrelsen bemöta detta och förtydliga hur vi tänker.

Vi i föreningsstyrelsen vill betona att det är viktigt för oss att vara transparenta, att verka för våra medlemmar och för att utveckla föreningen på alla plan i övrigt. Vi välkomnar därför motionerna och uppskattar såväl engagemang som feedback.

Styrelsen har vid extra styrelsemöten senaste veckan haft motionerna uppe för dialog för att komma fram till styrelsens svar. Glädjande nog inser vi också att mycket i det grundliga visionsarbete som vi tillsammans med Leksands IF Hockey AB, organisationen via vår vd, medlemmar och sponsorer genomfört under året, ligger i linje med innehållet i motionerna. Nästa år har vi, som vi skriver i svaren på motionerna, planerat att se över ett ägardirektiv och ta nästa steg och arbetet med visionen kommer att presenteras under årsmötet.

Motionerna som inkommit går i linje med hur vi tänker. Men för att inte ta för hastiga beslut vill vi i lugn och ro se över motionerna och se till att de förslag som läggs fram är de bästa för föreningen. Vi vill lyssna på våra medlemmar och höra på vilket sätt vi kan bli ännu mer transparanta och tydliga. Därför vill vi i en arbetsgrupp av medlemmar jobba vidare med motionerna enligt de svar vi tidigare erlagt. Senast på årsmötet 2022 kommer en presentation av vad arbetsgruppen kommit fram till.

Vi välkomnar motioner och synpunkter vilket underlättar arbetet för oss i utvecklingen för Leksands IF. Vi är ett Leksands IF där alla ska känna samhörighet och öppenhet och känna att man som medlem har möjlighet att påverka och bli lyssnad på.

På kommande årsmöte kommer våra ordföranden att berätta mer om hur vi jobbar både i föreningsstyrelsen och aktiebolagsstyrelsen. Bifogar motionerna samt föreningsstyrelsens svar för kännedom.

Vänligen
Ulrika Gärdsback
Ordförande i Leksands IFs föreningsstyrelse

Motion 1, del 1
Motion 1, del 2

Motion 2

Motion 3

Motion 4

Motion 5

Leksands IFs föreningsstyrelses svar på motioner inkomna till årsmötet