Lördag Lör 20 Februari Feb
Torsdag Tor 25 Februari Feb
Söndag Sön 7 Mars Mar
Tisdag Tis 9 Mars Mar
Torsdag Tor 11 Mars Mar
Torsdag Tor 18 Mars Mar
Lördag Lör 20 Mars Mar
Tisdag Tis 23 Mars Mar
Torsdag Tor 25 Mars Mar
Måndag Mån 29 Mars Mar
Söndag Sön 11 April Apr
Måndag Mån 12 April Apr
Onsdag Ons 14 April Apr
Torsdag Tor 15 April Apr

Herrlaget går ner i lön

9 oktober 2020 12:45
Nyhet

Ledningen för Leksands IF har tillsammans med representationslaget på herrsidan kommit överens om att tillfälligt sänka spelarlönerna fram till årsskiftet på grund av coronapandemin och det ekonomiska läget till följd av denna.


Att spel inför tomma läktare påverkar föreningarnas ekonomi är ingen hemlighet, framförallt vad gäller kassaflöde och likviditet. Leksands IF har allt sedan pandemins utbrott under den tidiga våren arbetat noggrant med att hålla kostnadssidan på en restriktiv nivå. Bland annat har inköp av material, såväl till den sportsliga verksamheten som till övriga delar av föreningen, reducerats jämfört med tidigare. Spelare, ledare och kontorspersonal har korttidspermitterats och de som inte kunnat omfattas av korttidspermitteringen har ställt upp genom att själva gått ned i lön motsvarande en permittering.

Ledningen för Leksands IF har sedan en tid tillbaka även fört diskussioner med herrlagstruppen om en tillfällig sänkning av den fasta månadslönen som ett led i att begränsa kostnaderna, och framförallt hålla likviditeten över längre tid. Detta har lett fram till att man, tillsammans med spelartruppen, kommit överens om en lönesänkning som till att börja med sträcker sig fram till den 31 december 2020.

-Vi arbetar hela tiden noggrant med vår ekonomi, inte minst i dessa tider. Här och nu mår Leksands IF helt okej ekonomiskt, men givetvis finns en stor oro för framtiden om den här situationen håller i sig över tid. Vi jobbar hela tiden med olika scenarier och prognoser för att ta oss ur coronapandemin. Allt vi gör på daglig basis påverkar oss, och att vi nu får hjälp av spelartruppen med att lätta de löpande kostnaderna påverkar vår likviditet både på kort och på lång sikt. Vi är väldigt ödmjuka och tacksamma för spelarnas samarbete i det här, säger Leksands IFs VD Andreas Hedbom.

"Vi vill hjälpa föreningen med det vi kan"

Spelartruppen har löpande informerats om föreningens arbete och den ekonomiska situationen till följd av coronapandemin och publikrestriktionerna, samt det osäkra ekonomiska läget i näringslivet. Totalt sett innebär den tillfälliga lönesänkningen en kostnadslättnad för Leksands IF motsvarande miljonbelopp, och öppenheten från ledningens sida har varit till stor grund för spelarnas inställning i frågan, menar lagkapten Patrik Zackrisson.

-Det har varit jättetydligt och klart hela tiden, och jag tycker att ledningen har informerat oss på ett bra sätt hela tiden. Det är jätteviktigt att vi känner att vi är med på båten hela vägen, och att vi får veta vad som händer i föreningen. Det har skötts på ett väldigt bra sätt, och det har varit en bra process.

-Vi i spelartruppen förstår att det är tuffa tider, och vi vill hjälpa föreningen med det vi kan. Hela situationen som råder är såklart tråkig, men det gäller att hitta de positiva delarna i det hela. Vi pratar öppet i laget om vad alla tycker och tänker, vilket gör att vi också kommer ihop mer som grupp. Vi gör någonting tillsammans för föreningen och för supportrarna, och sådana saker bygger gruppen på ett bra sätt när vi hittar positiva saker och ställer upp tillsammans, säger lagkapten Patrik Zackrisson.

"Alla ställer upp på ett jättefint sätt"

Att spelarlönerna sänks fram till den 31 december är något som påverkar föreningen såväl på kort som på lång sikt. Andreas Hedbom är tacksam över spelartruppens samarbete i den ekonomiska situationen, men vill vara tydlig med att alla i och omkring Leksands IF även fortsatt måste hjälpas åt och arbeta tillsammans för att föreningen ska vara välmående och slagkraftiga in i framtiden.

-All personal i Leksands IF oavsett roll ställer upp på ett jättefint sätt. Oavsett om man är spelare eller ledare, eller jobbar på kontoret eller med fastighetsdriften, har man visat att man verkligen bryr sig om föreningen. Stödet vi upplever från partners och säsongskortsinnehavare betyder oerhört mycket för Leksands IF, och jag vill även verkligen tacka de som stöttat oss genom stödbiljetter under inledningen av säsongen. Det känns verkligen som att alla gör det man kan med ett gemensamt mål, att bygga ett starkt Leksands IF, avslutar Andreas Hedbom.