Valberedningens förslag och information inför årsmöte 26 juni 2023
Publicerad: 2023-06-19
Årsmöten
Nedan utvecklar och motiverar valberedningen sina förslag till val vid årsmötet den 26 samt ger information gällande valbarhet till styrelseposter.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår som val av ordförande för årsmötet, Fredrik Jarl (Kommunalråd Gagnefs kommun) samt som val av sekreterare för årsmötet, Per Bodin Hansen.

Som ordförande på ett år föreslår valberedningen nyval av Kajsa Rosén och som omval av ledamöter på två år Sara Leander och Elin Lundberg. Som nyval på två år Henric Schef. Som nyval på ett år föreslår valberedningen Linnéa Kylberg, Johan Brummer och Daniel Norström (fyllnadsval).

Valberedningen föreslår val av auktoriserade revisorer på ett år: Thomas Nielsen KPMG (ordinarie) och Jenny Barksjö Forslund KPMG (suppleant)

Valberedningen föreslår, för en tid av ett år, val av lekmannarevisorer Jan Fagerström (ordinarie) och Göran Wigert (suppleant).

Motivering av förslaget till styrelse

Valberedningen föreslår, som vi ser det, den bästa möjliga styrelsesammansättningen för Leksands IF framåt. En styrelse som tillsammans i god laganda kan ta sig an föreningens utmaningar med hjärta, hjärna och professionalitet. Förslaget tar stora steg framåt utifrån jämställdhetssynpunkt. Att för första gången kunna presentera en kvinna som ordförande för både föreningen och bolaget med tillhörande laguppställning är inte bara väldigt roligt, det är ett viktigt steg i att göra klubben mer modern och attraktiv.

1.      Delaktighet och förankring

Valberedningen har involverat medlemmar, supportrar, partners, styrelseledamöter, ägare, sporten och den operativa verksamheten. Vi har lyssnat in dem som kontaktat oss och vi har själva kontaktat många olika personer som vi vet har ett enda fokus – att göra det bästa för Leksands IF. Valberedningen har haft 24 interna möten, deltagit i utbildningar, utvärderingar, möten i ideella föreningen och LIF hockey AB, många samtal med olika styrelsekandidater, både fysiska och per telefon. Sammantaget har detta lett oss till det förslag som vi är både tacksamma och stolta över att kunna presentera.

Vi är medvetna om att alla inte tycker att vårt förslag är det bästa, det är naturligt i en sådan här stor förening. Därför har vi också uppmuntrat till att medlemmar ska nominera andra personer, om man anser att de har en större kompetens och erfarenhet som Leksands IF behöver. Vi välkomnar processen och hoppas att så många som möjligt tar tillfället att beakta de olika förslagen och rösta på de personer som har den erfarenhet, kompetens och förmåga som Leksands IF behöver i sin styrelse. En styrelse som leder en organisation som idag har cirka 12 000 medlemmar, omsätter cirka 185 miljoner kronor och har cirka 80 medarbetare i organisationen. Utifrån detta är det viktigt att få en styrelse med ledamöter som har både erfarenhet och kunskap om att leda stora föreningar och medelstora företag.

2.      Förståelse och entusiasm

Utifrån såväl nationell som internationell hockey, där Leksands IF gör anspråk på att vara en viktig och framgångsrik aktör, är det viktigt att styrelsens ledamöter både har förståelse för föreningsliv, och att äga och driva bolag i en mindre koncern som ska stå stark i den nationella och internationella konkurrensen. De styrelseledamöter som valberedningen föreslagit har inte bara den förståelsen, utan även en stor portion av entusiasm för att ta Leksands IF till nästa nivå och närma sig den vision klubben har – Ett Leksands IF.

3.      Utveckling

Valberedningen som är vald av medlemmarna på årsmötet presenterar här en styrelse som har tydliga erfarenheter och kunskaper av att leda. Att leda för en attraktivare och mer framgångsrik sportslig verksamhet. Att leda för en tydligare och tryggare värdegrund som gör att vi förebygger ohälsa och främjar hälsosamma miljöer för alla. Det är avgörande att förstå och visa förmåga att besluta om strukturer, ekonomiska strategier och kravställningar som främjar Leksands IF, är avgörande.

Spegling av styrelseledamöter i föreningsstyrelsen och bolagsstyrelsen

Som många känner till utifrån det vi tidigare kommunicerat förslår valberedningen en spegling av de flesta ledamöter vilket betyder att vi får i stort sätt samma ledamöter i såväl den ideella föreningsstyrelsen som i bolagsstyrelsen. Detta gör vi bland annat för att:

  • Skapa förutsättning att vara effektivare
  • Minskar risken att uppgifter faller mellan styrelserna eller dubbelarbetas
  • Förbättra förutsättning för styrning av AB eftersom ägarna (föreningen) har direkt representation i bolagsstyrelsen.
  • En modell som de flesta SHL-föreningarna har
  • På ett tydligare sätt arbeta för ETT Leksands IF

Valberedningens förslag till laguppställning gällande styrelsen för Leksands IF Ishockey

Ordförande
-Kajsa Rosén, 49 år, Leksand

Under 15 år har Kajsa jobbat som chef för olika verksamheter. Idag är hon affärsenhetschef för Swecos största affärsenhet Järnväg med 700 medarbetare. Tidigare har Kajsa jobbat i tio år som kommunikationschef i statlig och privat verksamhet. Vid sidan av det är har Kajsa varit ledamot i både föreningen och bolaget för Leksands IF samt i andra styrelser. Kajsas goda ledaregenskaper är omtalade både i och utanför näringslivet.

Kajsa har en lång erfarenhet av Leksands IF, ett stort intresse av föreningens välmående. Valberedningen är glada att få presentera Kajsa och tror att hennes långa föreningsengagemang tillsammans med sin arbetslivserfarenhet från kommersiella bolag kan stötta Leksands IF i sina framtida utmaningar och möjligheter.

Kajsa är född i Leksand och har tillsammans med familjen Roger och barnen Gabriel och Isak varit aktiv i Leksands IF under många år.

Ledamot med kompetens inom ekonomi, fastighet och styrelsearbete.
-Linnea Kylberg, 39 år, Falun

Linnea arbetar sedan 2017 som finanschef för Trophi, ett fastighetsbolag som ägs av Tredje AP-fonden. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor på EY. Linnea är certifierad styrelseledamot via Styrelseakademin.

Linnea kan bidra med sina kunskaper inom bolagsstyrning, finans-, företags- och fastighetsekonomi samt erfarenhet från strukturerat styrelsearbete. Linnea anser att det är viktigt att styrelsen bedriver ett tydligt och långsiktigt arbete som ger verksamheten förutsättningar att nå sina mål. Linnea vill att Leksands IF ska anses vara en klubb i framkant gällande social hållbarhet.

Linnea bor i Falun och är en hängiven LIF-supporter.

Ledamot med kompetens och erfarenhet av styrelsearbete, sporten och näringslivet.
-Johan Brummer, 55 år, Västerås

Johan har 25 års yrkeserfarenhet av affärsutveckling, ledande roller och är idag Nordenchef för ett globalt bolag. Han sitter i styrelsen för Nordenbolaget av Virtrusa.

Han tillför en kombination av hockeykunskap och hur verksamheter fungerar och ska ledas. Johan har stort nätverk, både inom sporten och näringslivet.

Johan vill se att Leksand får ett tydligt ramverk både vad gäller värdegrund, varumärke, ungdomsverksamheten och de ekonomiska ramarna. Även den sportsliga delen ska ha denna tydlighet i vad Leksand är och hur Leksands identitet ska se ut i den nya, moderna hockeyn.

Johan har en egen lång karriär bakom sig och har fått många varma rekommendationer från tidigare aktiva i Leksands IF, personer som kämpat för föreningen både på och vid sidan av isen. Valberedningen är glada över att kunna presentera Johan som kommer ge föreningsstyrelsen en viktig kompetens inom såväl sport, värdegrund, näringslivsfrågor och varumärkesarbete.

Ledamot med kompetens och erfarenhet av styrelsearbete, ledarskap samt verksamhets- och organisationsutveckling.
-Sara Leander, 48 år, Leksand

Sara driver sedan 2016 en egen konsultverksamhet inom områden som ledarskap och verksamhets- och organisationsutveckling och är certifierad styrelseledamot via Styrelseakademin. Sara har mångårig erfarenhet av roller i ledande befattningar och skiftande sektorer. Sara har främst haft fokus på ledarskap men också strategi- och utvecklingsarbete, införande av styrnings- och förvaltningsmodeller samt upphandling. Ett återkommande inslag i hennes arbetsliv är att leverera till, och arbeta tillsammans med, en styrelse eller styrgrupp

Sara sitter idag i styrelsen som suppleant och haft flera uppdrag inom styrelsens arbete för att utveckla föreningens struktur och organisation. Sara är lugn, lyhörd och modig. Sara är väl förberedd och har god struktur. Sara kommer att bidra i styrelsearbetet i allt från kontinuitet, strategiplanering till verksamhetsutveckling. Utifrån Saras kompetensområden och erfarenhet inom verksamhetsutveckling och styrelsearbete i Leksands IF är valberedningen glada att få presentera Sara som kandidat.

Ledamot med erfarenhet och akademisk kompetens inom pedagogik, barn- och ungdomshockey samt elitverksamheten.
-Elin Lundberg, 30 år, Leksand

Elin arbetar till vardags som förskollärare i Leksands kommun och har suttit i Leksands Ideella styrelse de senaste två åren. Elin sitter även med i styrelsen för Sveriges lärare sen några år tillbaka. Elin har spelat i LIF under 14 säsonger och representerat Sverige i VM och OS. Elin har en akademisk och pedagogisk förmåga som är viktig inte minst i en förening med ett brett barn och ungdomsarbete.

Elin brinner för att ge alla barn och ungdomar möjlighet till rörelse och att få utöva idrott, oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån.

Valberedningen kan med Elin som förslag tillmötesgå föreningens behov av akademisk kompetens inom pedagogik, kontinuitet samt erfarenhet av barn- och ungdomshockey vilket vi är både stolta och glada över.

Ledamot med kompetens inom affärsjuridik, styrelsearbete inom ideella föreningar, privata företag samt företag och nämnder inom offentlig sektor.
-Henrik Schef, 47 år, Avesta      

Henrik är sedan 2001 verksam som advokat med affärsjuridisk inriktning. Henrik har erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande i framför allt små- och medelstora bolag samt inom bankverksamhet. Henrik har uppdrag som ledamot i styrelser inom kommunal förvaltning samt ideella föreningar.  Sedan 2012 har Henrik varit ordförande för Upplands, Dalarnas och Gästriklands konkursförvaltarförening. Henrik är även ledamot på riksplanet för konkursförvaltare. Henrik är supporter sedan barnsben.

En förening som bedriver så omfattande verksamhet som Leksands IF gör med barn- och ungdomshockey samt är ägare av fastighetsbolag och hockeybolag är kompetens av affärsjuridik viktigt. Då Henrik har både kompetens och erfarenhet av affärsjuridik och föreningsverksamhet ser valberedningen honom som en viktig kandidat i detta lagbygge.

Ledamot med kompetens inom bolagsstyrning och styrelsearbete samt ledarskap inom ideella föreningar. 
-Daniel Norström, 49 år, Stockholm       

Daniel har 25 års erfarenhet av att arbeta med bolagsstyrelse utifrån sin anställning på bank. Idag arbetar Daniel specifikt med ägarfrågor för entreprenörer över hela landet. Inom hockeyn har han varit ungdomsledare i 10 år samt suttit i föreningsstyrelsen för Spånga IS i sex år och där löst ut många av de utmaningar som en förening ställs inför.

Daniel bor i Sundbyberg men även i Leksand. Han är inbiten och född Lekandssupporter och son till LIF:s tidigare ordförande Åke Norström. Valberedningen ser att Daniel kommer att bidra med erfarenhet från sin nuvarande roll och med sitt hjärta för LIF.

Information gällande valbarhet på årsmötet 26 juni

Den 20 juni 2022 valdes vi i valberedningen av medlemmarna på årsmötet för att arbeta med att följa arbetet och ta fram förslag till nästa års årsmöte för Leksands IF.

Den 12 mars 2023, alltså nästan 9 månader efter vårt uppdrag lämnades till oss, kallades till ett extra årsmöte där nya stadgar diskuterades och beslut fattades. De nya stadgarna hanterar bland annat röstberättigad medlem och valbar medlem.

Då det varit skriverier där man ifrågasatt om de nominerade personerna är valbara väljer vi att klistra in de paragrafer som berör detta.  Vi beskriver vad som står och vad som inte står.

Så här säger stadgarna (understrykningar utifrån frågor som ska besvaras):

"2 kap Föreningens medlemmar

§ 1 Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. […]

3 kap Årsmöte

§ 4 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt på årsmötet har en medlem som erlagt sina avgifter till föreningen för det föregående verksamhetsåret och som under innevarande år fyller lägst 15 år. En hedersmedlem har också rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas till annan.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 6 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen och dess dotterbolag får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

§ 9 Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från det att protokollet justerats om inte annat beslutas."

Valberedningens kommentar och slutsats

För att vara valbar ska man vara röstberättigad. Röstberättigad är (i) medlem, vilket man är om man betalat medlemsavgift för 23/24 eller tidigare och inte blivit utesluten (ii) som betalt avgift till föreningen för det föregående året. Det står dock inte när sådan betalning ska ha skett. Om man ännu inte betalt för förra året kan man alltså göra det nu innan årsmötet utifrån vad stadgar säger.

Det bland annat lifnews.se skriver är alltså fel. Dessutom ska man betala medlemsavgift för 23/24. Har man betalat avgift är man medlem. Ytterst är det styrelsen som beslutar om medlemskap (både inträde, avslag och utträde). För att vara valbar ska man alltså betala medlemsavgift för innevarande år (23/24) och föregående år (22/23), men det finns alltså inget som hindrar att man gör det nu.

Man kan också fråga sig när de nya stadgarna trädde i kraft mot bakgrund av att protokollet justerades helt nyligen (se § 9). Protokollet var inte justerat vid den tid valberedningen skulle lämna sina förslag.

De nya stadgarna ser ut som de gör. Man måste utgå från texten i stadgarna. Om författarna till stadgarna har haft en annan intention är inget vi fått information om ej heller något som vi kan ta hänsyn till, vi behöver förhålla oss strikt till vad som står i stadgarna.

4 kap Valberedning

§ 2 Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska […].

Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de kan nominera kandidater från 1 januari och framåt. Nomineringar kan endast göras av den medlem som erlagt sina avgifter till föreningen under det föregående verksamhetsåret. Valberedningen ska senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Därefter ska valberedningen senast sju veckor före årsmötet informera medlemmarna om vilka som avböjt omval.

Valberedningens förslag av styrelse […] presenteras i föreningens digitala kanaler senast fem veckor före årsmötet. Medlem som så önskar kan senast tre veckor före årsmötet inkomma till valberedningen med ytterligare nomineringar. Eventuella ytterligare nomineringar ska offentliggöras av valberedningens ordförande senast två veckor före årsmötet.

Endast de nominerade som inkommit inom föreskriven tid är valbara. Kandidat måste lämna sitt medgivande att bli nominerad.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

Valberedningens kommentar och slutsats:

Att Daniel Norström ingår i valberedningens förslag har meddelats efter att Emil Nilsén ändrat inställning och valt att avbryta sin mandatperiod i förtid vilket meddelats efter valberedningens ursprungliga förslag. Det står ingenstans att valberedningen inte skulle ha rätt att justera sitt ursprungliga styrelseförslag vid förändrad situation. Nämnda tidsgräns för valberedningen är mer en ordningsföreskrift (och det betyder som utgångspunkt inte att förslaget är ogiltigt bara för att det skulle komma senare; i synnerhet inte när det finns en tydlig förklaring som i detta fall). Det finns alltså inget hinder mot valberedningens komplettering, utan är snarare en självklarhet (och fullt rimligt).

Det finns alltså inget hinder eller problem i denna del. Däremot får nomineringar av medlemmar inte ske efter nämnda tidsfrist.

Avslutningsvis måste man också komma ihåg att alla typer av stadgar, bolagsordningar samt andra regelverk och policys ofta måste tolkas och fyllas ut i enskilda situationer. Detta ska i förekommande fall ske utifrån det skrivna ordet, men där man också ska eftersträva rimlighet för medlemskollektivet (och då menar vi hela medlemskollektivet och inte endast de som är på plats). Frågorna är nämligen större än så. Vi menar att ovanstående också blir rimligt i den meningen att man inte ska hindra valbarhet av personer om inte det är väldigt tydligt att bestämmelse säger något helt annat (vilket det alltså inte gör).

Vi ser alltså inget hinder mot att valberedningens förslag vid majoritet på årsmötet får full verkan.

Det finns en kandidat hos de som nominerats av enskilda medlemmar som uppbär ersättning av Leksands IF, detta kan vara ett hinder utifrån stadgarna. Vi har ändå valt att godkänna nomineringen utifrån att kandidaten kan välja att avsäga sig sitt uppdrag med ekonomisk ersättning innan stämman äger rum och blir då, utifrån stadgarna, valbar.

Med detta underlag hoppas vi att alla medlemmar känner sig välkomna, informerade och förberedda att komma till årsmötet och rösta på de personer och den laguppställning som varje medlem anser vara den bästa för Leksands IF. Vi från valberedningens sida vill rikta ett tack till alla som varit med under denna process. Tack till alla som tidigare axlat ansvaret som styrelseledamot för Leksands IF. Tack till er som valt att stå till förfogande och som nu är valbara på stämman den 26 juni.

Vår förhoppning är att vi kan genomföra en stämma i god föreningsanda där vi pläderar för våra kandidater och inte emot andras kandidater. Att vi kan komma tillsammans och trots att vi har olika syn på olika saker kan förenas kring att alla vill det bästa för Leksands IF.

Valberedningen är glada att kunna föreslå följande laguppställning/styrelse:

Kajsa Rosén, 49 år, Leksand                     Ordförande

Johan Brummer, 55 år, Västerås             Ledamot, 1 år (fyllnadsval)

Elin Lundberg, 30 år, Leksand                  Ledamot, 2 år

Linnea Kylberg, 39 år, Falun                     Ledamot, 1 år

Sara Leander, 48 år, Leksand                   Ledamot, 2 år

Henrik Schef, 47 år, Avsesta                     Ledamot, 2 år

Daniel Norström, 49 år, Stockholm          Ledamot, 1 år (fyllnadsval)

Vi rekommenderar dig att vara med och rösta fram den styrelse som du anser har bäst förmåga att leda Leksands IF framåt. Hoppas vi ses på årsmötet den 26 juni klockan 18.00 i Tegera Arena. Anmäl ditt deltagande senast den 24 juni per e-post till [email protected]

För valberedningen
Sakarias Winberg, ordförande

Valberedningen
Stjärnlaget