Kajsa Rosén föreslås bli ny ordförande för Leksands IF
Publicerad: 2023-05-22
Årsmöten
Valberedningarna för Leksands Idrottsförening Ishockey och Leksands IF Ishockey AB föreslår att Kajsa Rosén väljs till ny ordförande för såväl föreningsstyrelsen som bolagsstyrelsen. Förslaget tillsammans med övriga styrelseledamöter presenteras nu inför årsmötet och bolagsstämman som hålls måndagen den 26 juni.

Valberedningarna för Leksands Idrottsförening Ishockey och Leksands IF Ishockey AB föreslår att Kajsa Rosén väljs till ny ordförande för såväl föreningsstyrelsen som bolagsstyrelsen. Förslaget tillsammans med övriga styrelseledamöter presenteras nu inför årsmötet och bolagsstämman som hålls måndagen den 26 juni. 

– Valberedningen bedömer att Kajsa Rosén är den person som bäst kan leda Leksands IF och styrelsens arbete framåt för Ett Leksands IF. Genom sin professionalitet, ödmjuka personlighet och sitt stora engagemang för Leksands IF har vi goda förutsättningar att få alla blåvita krafter att dra åt samma håll säger Sakarias Winberg, valberedningens ordförande.

– Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med Claes Bergström under ett års tid och sett hur Leksands IF drivits i en positiv riktning ur flera aspekter. Nu är min förhoppning att tillsammans med styrelse, organisation och medlemmar få ta detta vidare mot Ett Leksands IF, säger Kajsa Rosén.

Valberedningen föreslår följande ordinarie ledamöter till styrelsen för Leksands Idrottsförening Ishockey:

Kajsa Rosén nyval ordförande 1 år
Johan Brummer nyval 1 år
Linnéa Kylberg nyval 1 år
Sara Leander omval 2 år
Elin Lundberg omval 2 år
Emil Nilsén (kvarstår ett år)
Henric Schef nyval 2 år

Valberedningen föreslår följande ordinarie ledamöter på ett år till styrelsen för Leksands IF Ishockey AB:

Kajsa Rosén ordförande
Johan Brummer
Linnéa Kylberg
Sara Leander
Elin Lundberg
Henric Schef  

– Vägledande för valberedningen har varit att hitta ledamöter som älskar sporten, föreningslivet och som drömmer om att utveckla Leksands IF. Styrelsens ledamöter har tillsammans en bred kompetens och erfarenhet av ledarskap, värdegrundsarbete och föreningsliv. De föreslagna ledamöterna har passion och förmåga att skapa trygga miljöer, attraktiva mötesplatser för såväl tjejer som killar och att ta föreningen in i framtiden tillsammans med alla medlemmar i och utanför dalabygden, säger Sakarias Winberg.

Tidigare har Leksands Idrottsförening Ishockey och Leksands IF Ishockey AB till största del haft olika styrelseledamöter. Nu föreslår valberedningen i stället en spegling av styrelserna där de i stort består av samma personer. Detta för att uppnå större effektivitet och samsyn. I princip alla landets SHL-klubbar använder sig redan av spegling i sina olika styrelser.

– Valberedningen vill tacka Claes Bergström, Anders Lindell samt avgående ledamöter för deras goda bidrag till att stabilisera ekonomin och ytterligare professionalisera organisationen samt att sjösätta ett viktigt värdegrundsarbete, säger Sakarias Winberg.

Val av styrelseledamöter sker vid Leksands IFs årsmöte den 26 juni i Leksand.  

Förslag till valberedning

Valberedningen föreslås av en nomineringskommité enligt de nya stadgarna som antagits. Nedan följer ett utdrag ur de nya stadgarna.  

Ordföranden (sammankallande) i valberedningen för Föreningen respektive Bolaget (som alltså är samma person) föreslås av Föreningen genom Föreningens styrelse.

Övriga två ledamöter i valberedningen för Föreningen föreslås gemensamt av (i) ordföranden (sammankallande), (ii) företrädare för den största supporterföreningen kring Leksands IF, (iii) representant för ungdomshockeyn eller någon viktig sponsor, samt vid behov (iv) representant för någon annan viktig part för Leksands IF. Det åligger ordföranden (sammankallande) att verka för att få fram lämpliga representanter inom kategori (ii) och (iii) samt i förekommande fall kategori (iv).  

Nomineringskommitén har bestått av följande personer:

Sakarias Winberg, sammankallande
Jesper Ollas, LIF Ungdom
Torbjörn Olsson, Superstars
Kjell Landén, Leksands IF Supporterklubb

Nomineringskommiténs förslag till föreningsstämman 26 juni 2023 är:

Sakarias Winberg, ordförande (ej val) 2 år kvar
Tony Mårshans, ledamot (ej val) 1 år kvar
Gunnar Lendahl, ledamot (nyval) 2 år 
Tony Dahlström, ledamot (omval) 2 år
Christina Sjöberg, ledamot (nyval) 1 år

För mer information kontakta

Sakarias Winberg
Ordförande valberedningen
[email protected]
070-723 02 00

Stjärnlaget