LIF planerar för ett stort investeringsprogram
Publicerad: 2023-01-31
Leksands IF planerar för en rad långsiktiga och nödvändiga investeringar på fastighetssidan, som alla kommer att generera i stora energieffektiviseringar, miljövinster och en större driftsäkerhet. De totala investeringarna beräknas uppgå till 20 miljoner kronor, varav föreningen nu har ansökt om borgenslöfte hos kommunen för halva beloppet.

– Det här blir ett av de största investeringsprogrammen som genomförs sedan arenan byggdes. Det är nödvändiga åtgärder som ligger helt i linje med våra satsningar på energieffektvisering, miljövinster och driftsäkerhet, säger klubbdirektör Andreas Hedbom.

Omkring 1 000 barn och ungdomar använder årligen Leksands IF:s anläggningar och verksamheten fortsätter att växa. Leksands kommun hyr idag anläggningen för att säkerställa tillgången till is för kommunens verksamheter, däribland grundskolorna och gymnasiet, men även för allmänhetens åkning.
Den senaste tiden har föreningen drabbats av allvarliga driftsstörningar, vilket framför allt påverkat barn- och ungdomsidrotten, samt allmänhetens tillgång till is.

Ny bottenplatta och kompressoranläggning ger miljövinster

Leksands IF Ishockey söker nu kommunal borgen för att kunna investera i en ny bottenplatta och sarg i Clas Ohlson Foundation Arena. Därtill planeras att byta ut den kompressor-anläggning som förser både Tegera Arena, Clas Ohlson Foundation Arena och curlinghallen med kyla, till en modernare anläggning. Den nya anläggningen är både effektivare och möjliggör att restvärmen kan återvinnas. Den sammantagna effekten av investeringarna innebär stora energieffektiviseringar och därigenom miljövinster.

Söker borgenslöfte för halva investeringen

De totala investeringarna beräknas uppgå till 20 miljoner kronor, varav Leksands IF söker borgenslöfte för halva beloppet. Leksands kommun har sedan tidigare ett borgensåtagande om 8 miljoner kronor och nu föreslås att det totala borgenslöftet uppgå till totalt 18 miljoner kronor. Beslut i frågan tas av Leksands kommuns kommunfullmäktige den 13 februari.

"Investeringarna ligger rätt i tiden"

– Vi ser ett allmänintresse i att kommunen har tillgång till en modern anläggning som både är driftsäker och tillgänglig för kommunens barn och ungdomar, samt våra verksamheter som nyttjar anläggningen. De föreslagna investeringarna ligger rätt i tiden och kommer innebära minskad belastning på både el- och fjärrvärmenätet, genom att nyttja effektivare teknik samt att man tillvaratar restvärmen, vilket får positiva miljöeffekter, säger Sebastian Larsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Leksands IF