Nomineringar till årsmötet 26 juni
Publicerad: 2023-06-12
Årsmöten
På årsmötet den 26 juni kommer röstberättigande medlemmar rösta om vilka styrelsekandidater som ska leda styrelsens arbete under nästa verksamhetsår.

Förutom de redan tidigare aviserade kandidaterna föreslår valberedningen årsmötet att välja Daniel Norström på ett år, då Emil Nilsén skickat in en avsägelse på sin styrelseplats för Leksands IF Ishockey.

På årsmötet den 26 juni kommer röstberättigande medlemmar rösta om vilka styrelsekandidater som ska leda styrelsens arbete under nästa verksamhetsår.

Förutom de redan tidigare aviserade kandidaterna föreslår valberedningen årsmötet att välja Daniel Norström på ett år, då Emil Nilsén skickat in en avsägelse på sin styrelseplats för Leksands IF Ishockey.

Av valberedningen nominerade styrelseledamöter:
Rosén, Kajsa, nyval, ordförande 1 år 
Brummer, Johan, nyval 1 år
Kylberg Linnéa, nyval 1 år
Leander, Sara, omval 2 år
Lundberg, Elin, omval 2 år
Norström, Daniel, fyllnadsval 1 år
Schef, Henric, nyval 2 år

Utöver valberedningens förslag till styrelse för Leksands IF Ishockeys ideella förening har följande nomineringar lämnats in, och där kandidater även accepterat sin nominering.

Övriga nominerade styrelseledamöter av enskilda medlemmar:
Brask, Peter
Gidlund Montén, Per
Ljungberg, Agneta
Nilsén, Emil
Norström, Daniel
Olsson, Torbjörn

Dessutom väljer årsmötet en valberedning, auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer.

Nominerade till valberedningen av nomineringskommittén (Sakarias Winberg, Jesper Ollas, Torbjörn Olsson, Kjell Landén):
Winberg, Sakarias, ordförande (ej val), 2 år kvar
Mårshans, Tony, ledamot (ej val), 1 år kvar
Lendahl, Gunnar, ledamot (nyval), 2 år
Dahlström, Tony, ledamot (omval), 2 år
Sjöberg, Christina, ledamot (nyval), 1 år

Övriga nominerade till valberedningen av enskilda medlemmar:
Brask, Peter
Danielsson Wahl, Håkan
Hammarsten Thirus, Claes
Ljungberg, Agneta
Olsson, Torbjörn

Valberedningens förslag till auktoriserade revisorer:
Nielsen, Thomas, KPMG (ordinarie)
Barksjö Forslund, Jenny, KPMG (suppleant)

Valberedningens förslag till lekmannarevisorer:
Fagerström, Jan (ordinarie)
Wigert, Göran (suppleant)

Stjärnlaget