Krönika: Vikten av ideella krafter
Publicerad: 2021-12-09
Krönika
Ideella krafter har byggt svensk idrott till vad den är idag och utan ideella krafter skulle idrottens hjul stanna upp. Det resonemang jag för nedan är mer relaterat till den elitinriktade delen och då framförallt landets två högsta serier i SDHL och SHL. Vilka utmaningar kommer för en elitverksamhet som idag är en hybrid mellan ideella och kommersiella krafter? Två ben som båda behövs för att överleva och utvecklas.

En av många heta och intressanta diskussioner runt om i hockey-Sverige är frågan hur pass kommersiell idrotten i allmänhet har blivit - och känslan av att eliten ibland tycks ha tappat kontakten med gräsroten.
Till att börja med är det väldigt viktigt att förstå vad grunden till svensk idrott är, det vill säga ideella och demokratiska krafter. Det är extremt viktigt att komma ihåg vad som är våra rötter, och att inte glömma bort det arvet och den grunden som faktiskt majoriteten av svensk ishockey vilar på än idag. Utan alla fantastiska ideella krafter skulle idrotts-Sverige stanna direkt, och med i fallet dras då även elitverksamheten.

Den rent elitinriktade delen av hockeyn är på gott och ont väldigt centrerad kring kommersiella faktorer. Detta för att kunna bygga attraktiva lag, ge förutsättningar för att utveckla spelare, arenor och ligan i stort. Men - och detta är inget litet men - för att bli framgångsrik på sikt är det viktigt att hitta en bra balans mellan det kommersiella och det ideella.
SHL och SDHL är de ligor som våra representationslag tillhör och som vi som klubb är delägare i genom vår serietillhörighet. Jag sitter själv som styrelseledamot i SDHL och det finns en utmaning som vi alla som är med och styr svensk hockey måste ta i beaktning: Hur ska styrningen av svensk hockey se ut i grunden?
Medlemmarna äger alla klubbar och klubbarna är delägare i sin liga (SHL/SDHL) och således är det ända upp i högsta skiktet av svensk hockey som så att medlemmar i våra föreningar är de som ska representeras. Detta är ett perspektiv som alla styrande alltid måste ha med sig i viktiga frågor.

Hur väl lyckas vi då med denna balans? Det går självklart att diskutera, och det finns nog många synpunkter kring detta, men jag anser att vi som är med och styr svensk hockey måste bli bättre på att bjuda in till dialog och hitta en bra väg fram för att säkerställa att vi får med alla delar i hockeyns väg framåt. Mixen mellan det ideella och det kommersiella och den hybridvariant som elitidrott är idag skapar såväl stora möjligheter som stora utmaningar. Dessa utmaningar behöver vi som är valda att styra hockeyn ha en bra plan för att hantera.

En viktig sak att inse är att om det blir överslag åt någon sida - det kommersiella eller det ideella - är risken stor att vi hamnar snett i viktiga beslut eller frågor som berör vår framtida inriktning som klubb, liga eller som sport. Det kan få oerhörda konsekvenser. Vidare är det viktigt att vara öppen med de utmaningar som finns i den här hybridmodellen när man ska driva ett kommersiellt bolag som vill skapa ekonomisk tillväxt, men med idrottens regelverk som grund.
Om man ger sig in i att arbeta professionellt i svensk idrott så är en av grundförutsättningarna att ens arbete på sikt kommer att påverkas i den riktning som ens medlemmar vill. Detta är viktigt att ta hänsyn till när man tänker på hur man strukturerar upp sitt arbete, sin organisation och vilka processer man har för att förankra viktiga beslut hos sina medlemmar. Det är helt enkelt stor skillnad i att driva en hockeyverksamhet och att driva ett fåmansföretag eller ett kommersiellt bolag som är noterat på valfri börs.

Steg ett tror jag är att säkerställa att alla är med på hur styrningen i det stora perspektivet ser ut, vad är grundtanken med föreningsdemokrati är och att det inte går att förhandla bort den via bolagsbildningar av olika slag.
Medlemmarnas rätt och möjlighet att vara med och påverka sin klubb är skyddade genom den 51-procentregel som finns idag och det gör att oavsett om klubben - som vi i Leksands IF har valt att göra - lagt elitverksamheten i ett Idrottsaktiebolag är det säkerställt att det ALLTID är medlemmarna som äger och bestämmer över sin förening. Detta är odiskutabelt och en förutsättning för att ens kunna ställa ut ett par skridskor på isen, oavsett om det är skridskoskolan eller på högsta nivå i SDHL eller SHL.

Med detta sagt är det viktiga från min horisont att vi hittar ett arbetssätt där vi effektivt kan styra det bolag som driver Leksands IF:s kommersiella delar, men att samtidigt ta hänsyn till de faktorer som vi har att förhålla oss till med idrottens grund och medlemmars rätt och möjlighet att påverka via årsmöten och andra forum. Det finns ingen annan väg att gå och vi måste lägga stor vikt som klubb på detta framöver för att säkerställa visionen om "Ett Leksands IF".

Vi som styr svensk elithockey har en väldigt viktigt uppgift i att säkerställa att det inte blir ett stort glapp mellan de kommersiella krafterna och den gräsrotsrörelse med föreningarnas medlemmar och de som dag ut och dag in via sin passion driver intresset för sporten.

//Claes Bergström, ordförande, Leksands IF Ishockey AB

Leksands IF