Tillväxtverkets beslut överklagat
Publicerad: 2021-12-03
Leksands IF
Leksands IF har idag, i samarbete med sin juridiska rådgivare DLA Piper, lämnat in ett utvecklat överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm över Tillväxtverkets beslut att återkräva tidigare utbetalt korttidsstöd från Leksands IF.

Grunderna för överklagandet av Tillväxtverkets beslut är flera. För det första är beslutet otydligt och det går inte att utläsa vilka uppgifter Tillväxtverket lagt till grund för sitt beslut, och därför inte bedöma om beslutet är korrekt. För det andra är beslutet direkt felaktigt eftersom Tillväxtverket tillämpat fel jämförelsemånad. Leksands IF anser även att beslutet är felaktigt eftersom det verkar som om Tillväxtverket tillämpat en för låg procentsats avseende de anställdas arbetstidsminskning jämfört vad Leksands IF faktiskt har tillämpat. Det nu sagda går inte att med säkerhet fastställa på grund av beslutets otydlighet, men visar det sig stämma är det den största orsaken till att Tillväxtverket krävt tillbaka utbetalt stöd.

För det tredje anser Leksands IF att beslutet är oskäligt eftersom Tillväxtverket i sin bedömning inte har tagit hänsyn till att Leksands IF är en hockeyförening med en verksamhet som skiljer sig avsevärt från ett vanligt aktiebolag eftersom det dels är en hög personalomsättning då spelare byts ut frekvent, dels eftersom spelarnas löner höjs med jämna mellanrum enligt gällande kontrakt. Att mot den bakgrunden fatta beslut baserat på vilka som varit anställda och vilken lön de har haft i en enskild fast bestämd månad (jämförelsemånaden) får ett orimligt utfall, särskilt eftersom jämförelsemånaden är mitt i pågående säsong 19/20 men Leksands IF sökt stöd för en period som i huvudsak hänför sig till säsongen 20/21 vid vilken tidpunkt stora delar av spelartruppen och tränartrion har bytts ut.

Leksands IF begär att Förvaltningsrätten ska undanröja beslutet och återförvisa ärendet till Tillväxtverket för en förnyad prövning. Det innebär att Förvaltningsrätten vid bifall till Leksands IF överklagande inte kommer fatta något slutligt beslut om Leksands IF rätt till stöd utan att domstolen upphäver beslutet och lämnar tillbaka ärendet till Tillväxtverket. Tillväxtverket återupptar då handläggningen, gör en förnyad prövning av ärendet och fattar ett nytt beslut om Leksands IF rätt till det utbetalda korttidsstödet mot bakgrund av uppgifterna i överklagandet.

För Leksands IF återstår det nu endast att invänta Förvaltningsrättens beslut. Med hänsyn till Förvaltningsrättens handläggningstider går det i nuläget inte att uttala sig om när beslut kan komma att meddelas. Leksands IF kommer att återkomma i frågan så snart det finns något nytt att kommunicera.

Richard Brasar
Stjärnlaget