Stämma och medlemsmöten

Leksands IF är en förening och en förenings styrka är medlemmarna. Medlemmarna är även, genom årsstämman, de som bestämmer inriktningen för föreningen. Vi vill att medlemmarna i Leksands IF skall vara välinformerade och känna att de kan vara med och påverka.

För att informera och föra en dialog med medlemmarna håller vi två medlemsmöten under säsongen, ett under hösten och ett under våren. Årsstämman hålls under sensommaren och sammanfaller med årsstämman i Leksands IF Ishockey AB, där den ideella föreningen,och därmed medlemmarna, är majoritetsägare.