Stadgar

Stadgarna är det dokument som Leksands IF ideella förening vilar på. Ändringar i stadgarna kräver 2/3-delars majoritet på stämman.

Stadgar för Leksands IF Ishockey.