Tis 31 Jan  (1 match)
Tor 02 Feb  (1 match)
Lör 04 Feb  (1 match)
Tis 14 Feb  (1 match)
Tor 16 Feb  (1 match)
Lör 18 Feb  (1 match)
Ons 22 Feb  (1 match)
Fre 24 Feb  (1 match)
Lör 25 Feb  (1 match)
Tis 28 Feb  (1 match)
Tor 02 Mar  (1 match)
Lör 04 Mar  (1 match)
Tis 07 Mar  (1 match)
Tor 09 Mar  (1 match)
Ons 22 Mar  (1 match)
Fre 24 Mar  (1 match)
Sön 26 Mar  (1 match)
Tis 28 Mar  (1 match)
Tor 30 Mar  (1 match)
Lör 01 Apr  (1 match)

Påverka

Om du som medlem vill påverka hur Leksands IF arbetar finns det flera sätt att göra det på:

Kontakta berörd ansvarig
Har du frågor eller synpunkter tar respektive ansvarig gärna emot dessa. På hemsidans personalavdelning finns kontaktinformation till samtliga som jobbar på kansliet och i arenan. Personalavdelningen hittar du här.

Vet du inte vem som har ansvar för just det område du vill påverka, går det bra att skicka mail till medlem@leksandsif.se så ser vår medlemsansvarige till att det hamnar hos rätt person.

Motion till stämman
Årsstämman hålls en gång per år, vanligtvis under sensommaren, och är föreningens högsta beslutande organ. Den gångna säsongen rapporteras och läggs till handlingarna, styrelsen för det kommande året röstas fram och får i uppdrag att genomföra det stämman beslutar.

Vill du som medlem lämna in en motion till stämman skall denna vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan stämman. Ett exempel på hur en motion kan se ut hittar du här.