Påverka

Om du som medlem vill påverka hur Leksands IF arbetar finns det flera sätt att göra det på:

Kontakta berörd ansvarig
Har du frågor eller synpunkter tar respektive ansvarig gärna emot dessa. På hemsidans personalavdelning finns kontaktinformation till samtliga som jobbar på kansliet och i arenan. Personalavdelningen hittar du här.

Vet du inte vem som har ansvar för just det område du vill påverka, går det bra att skicka mail till [email protected] så ser vår medlemsansvarige till att det hamnar hos rätt person.

Motion till stämman
Årsstämman hålls en gång per år, vanligtvis under sensommaren, och är föreningens högsta beslutande organ. Den gångna säsongen rapporteras och läggs till handlingarna, styrelsen för det kommande året röstas fram och får i uppdrag att genomföra det stämman beslutar.

Vill du som medlem lämna in en motion till stämman skall denna vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan stämman. Ett exempel på hur en motion kan se ut hittar du här.