• Huvudsponsorer

Onsdag Ons 6 Mars Mar
Fredag Fre 8 Mars Mar
Tisdag Tis 12 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lördag Lör 16 Mars Mar
Måndag Mån 18 Mars Mar
Onsdag Ons 20 Mars Mar
Fredag Fre 22 Mars Mar
Söndag Sön 24 Mars Mar
Torsdag Tor 28 Mars Mar
Lördag Lör 30 Mars Mar
Måndag Mån 1 April Apr
Onsdag Ons 3 April Apr
Fredag Fre 5 April Apr
Lördag Lör 14 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Lördag Lör 21 September Sep
Tisdag Tis 24 September Sep
Lördag Lör 28 September Sep
Torsdag Tor 3 Oktober Okt
Lördag Lör 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 10 Oktober Okt
Lördag Lör 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 17 Oktober Okt
Lördag Lör 19 Oktober Okt
Torsdag Tor 24 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt

Kallelse extra föreningsstämma

27 mars 2016 13:50

Medlemmarna i Leksands IF Ishockey (org. nr 883200-2078) kallas härmed till extra föreningsstämma lördagen den 23 april 2016 kl. 13.00, i Tegera Arena. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 12.45.


Anledningen till den extra föreningsstämman är att tillsätta föreningens valberedning inför ordinarie årstämma.

Förslag till dagordning:

  • Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
  • Val av sekreterare samt två protokollförare tillika rösträknare.
  • Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande.
  • Upprättande och godkännande av röstlängd.
  • Fastställande av dagordning.
  • Beslut om tillsättande av valberedningen.
  • Stämman avslutas.

Förslaget till valberedning publiceras här på hemsidan under början av april 2016.