Lördag Lör 29 Oktober Okt
Söndag Sön 30 Oktober Okt
Torsdag Tor 3 November Nov
Lördag Lör 5 November Nov
Söndag Sön 6 November Nov
Lördag Lör 19 November Nov
Söndag Sön 20 November Nov
Tisdag Tis 22 November Nov
Torsdag Tor 24 November Nov
Fredag Fre 25 November Nov
Lördag Lör 26 November Nov
Idag 29 November Nov
Torsdag Tor 1 December Dec
Lördag Lör 3 December Dec
Söndag Sön 4 December Dec
Torsdag Tor 8 December Dec
Lördag Lör 10 December Dec
Söndag Sön 11 December Dec
Lördag Lör 17 December Dec
Måndag Mån 26 December Dec
Onsdag Ons 28 December Dec
Torsdag Tor 29 December Dec
Fredag Fre 30 December Dec

Förvaltningsrätten upphäver Tillväxtverkets beslut avseende korttidsstöd för Leksands IF Ishockey AB (Publ)

3 oktober 2022 14:45
Leksands IF

Efter att Leksands IF i december 2021 överklagade Tillväxtverkets beslut att återkräva tidigare utbetalt korttidsstöd har Förvaltningsrätten i Stockholm nu gett bifall till Leksands IF överklagande och upphävt Tillväxtverkets beslut.


Efter att Leksands IF i december 2021 överklagade Tillväxtverkets beslut att återkräva tidigare utbetalt korttidsstöd har Förvaltningsrätten i Stockholm nu (den 29 september 2022) meddelat slutligt beslut genom vilket domstolen huvudsakligen gett bifall till Leksands IF överklagande och upphävt Tillväxtverkets beslut. Skälen för domstolens avgörande är dels att Tillväxtverkets beslut varit bristande eftersom det inte motiverats/förklarats i den utsträckning som krävs för ett negativt myndighetsbeslut, dels för att Tillväxtverket har tillämpat fel jämförelsemånad.

Förvaltningsrättens beslut innebär att ärendet ska återupptas hos Tillväxtverket som ska göra en förnyad prövning av Leksands IF:s rätt till det utbetalda stödet. Det kan därmed konstateras att det huvudsakliga syfte Leksands IF hade med sitt överklagande har uppnåtts och klubben har nu förhoppningar om att Tillväxtverket i sin förnyade prövning kommer komma fram till att klubben har rätt att behålla en stor del av det utbetalda korttidsstödet även om de personer som anställts efter jämförelsemånaden (februari 2020) inte omfattas av rätt till stöd.

Leksands IF kommer nu kontakta Tillväxtverket i syfte att säkerställa att Tillväxtverket vid sin förnyade prövning använder sig av rätt underlag och procentsatser avseende de anställdas arbetstidsminskning vilket klubben befarar blivit fel i Tillväxtverkets tidigare beslut. Eftersom Tillväxtverket inte uttalar sig om handläggningstider kan Leksands IF i nuläget inte uttala sig om när ett nytt beslut från Tillväxtverket kommer att meddelas. Leksands IF kommer att återkomma i frågan så snart det finns något nytt att kommunicera.