Tis 22 Mar  (1 match)
Tor 24 Mar  (1 match)
Lör 26 Mar  (1 match)
Mån 28 Mar  (1 match)
Ons 30 Mar  (1 match)
Fre 01 Apr  (1 match)
Ons 22 Mar  (1 match)
Fre 24 Mar  (1 match)
Sön 26 Mar  (1 match)
Tis 28 Mar  (1 match)
Tor 30 Mar  (1 match)
Lör 01 Apr  (1 match)
Ons 20 Sep  (1 match)
Fre 22 Sep  (1 match)
Ons 27 Sep  (1 match)
Lör 30 Sep  (1 match)
Tis 03 Okt  (1 match)
Fre 06 Okt  (1 match)
Ons 11 Okt  (1 match)
Fre 13 Okt  (1 match)
Sön 15 Okt  (1 match)
Ons 18 Okt  (1 match)
Fre 20 Okt  (1 match)
Sön 22 Okt  (1 match)
Fre 27 Okt  (1 match)
Ons 01 Nov  (1 match)
Lör 04 Nov  (1 match)
Ons 08 Nov  (1 match)

Årsmöte och bolagsstämma i kväll

27 juni 2017 16:25
Årsmöte/Bolagsstämma

Medlemmarna i Leksands IF Ishockey (org. nr 883200-2078) kallas härmed till årsmöte tisdagen den 27 juni 2017 kl. 18.00, i Tegera Arena. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 17.45.

Aktieägarna i Leksands IF Ishockey AB (publ), org. nr 556511-7974, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 19.00, i Tegera Arena.


Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara registrerad i den utskrift av bolagets aktiebok som bolaget tar fram, och som avser förhållandena, fem vardagar före stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fem vardagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 22 juni 2017 per e-post till [email protected] med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som representeras, telefon dagtid samt eventuella biträden. Aktieägare som avser att företrädas av ombud bör bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Fullständiga kallelser till årsmöte och bolagsstämma.(PDF)

Leksands IF Ishockey

Leksands IF Ishockey AB